Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБ-ийн 12 жилийн сургуулийн 9-р ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч:  Д. Ганболд

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол хэл, Уран зохиолын багш нарт зориулсан гарын авлага

Хэвлүүлсэн газар: Битпресс

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/08/02

Хуудасний тоо: 58

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Д. Ганболд