Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гамгаас хамгаалах боловсрол

Зохиогч:  Ц.Хонгорзул

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ОБЕГ-аас "Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн" хүрээнд

  1. сургуулийн өмнөх насны хүүхэд
  2. ЕБС-ийн сурагчид
  3. их дээд сургуулийн оюутан,
  4. ажилтан албан хаагчид
  5. гамшгаас хамгаалах тусгай чиг үүргийн бүлгүүд
  6. сайн дурыхан
  7. ард иргэд түүний дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалтын стандарт, хөтөлбөр боловсруулав

Хэвлүүлсэн газар: УБ

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/12/12

Хуудасний тоо: 150

Түлхүүр үг: #тусгай чиг үүрэгтэй хөгжлийн бэршшээлтэй иргэд #иргэд


Бүтээл нэмсэн:Ц.Хонгорзул