Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дээд боловсрол. Мэргэжлийн чиглэл: "Сургуулийн өмнөх нөсны хүүхдийн багш"

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэчимэг

Хамтран зохиогч: [Ж.Батдэлгэр:11.DIR.110],[Ц.Наранцэцэг:11.DMD070]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: "Сургуулийн өмнөх боловсролын багш"  мэргэжлийн чиглэлийн дээд боловсролын стандарт

Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

Хэвлүүлсэн огноо: 2008/09/01

Хуудасний тоо: 14

Түлхүүр үг: #сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш #сургалтын хугацаа #үнэлгээ #мэргэжлийн чилэл #агуулга #багшийн нөөц #дээд боловсрл


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэчимэг