Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн мастер төлөвлөгөөний өөрийн үнэлгээний тайлан

Зохиогч:  С.Энхтүвшин

Хамтран зохиогч: [Д.Цэдэвсүрэн:09.PRG012],[С.Эрдэнэмаам:01.RLL010],[Ц.Эрдэнэчимэг:11.DGE260]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Профессор Ч.Пүрэвдоржийн удирдлаганд, МУБИС-ийг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний биелэлтийн явцын буюу өөрийн үнэлгээг хийж, тайланг боловсруулсан.

Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/01/05

Хуудасний тоо: 52

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:С.Энхтүвшин