Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж

Зохиогч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ЕБС-ийн дунд сургуулийн бага боловсролын хөтөлбөрийг Доктор, проф Ууганбаярын боловсруулсан үзэл баримтлалын дагуу боловсруулж үүнийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамжийг 2-р ангидээр суурилан боловсруулсан.

Хэвлүүлсэн газар: яам, боловсролын хүрээлэн

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/08/26

Хуудасний тоо: 4 х.х

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Г.Бямбацэрэн