Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Судлаачийн аян замын тэмдэглэл  
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим  
Багшлахуйн менежмент  
Гадаад хэлний бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд эх хэлээ хөгжүүлэх нь  
Terminology work as component of the language policy and planning  
Японы эрдэмтэн Шичидагийн баруун тархийг эрт үед нь хөгжүүлэх арга  
Хэл, соёлын шүтэлцээ  
Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн үнэлгээ ба Блумын таксономын тохирцыг судалсан байдал  
Дисциплина "Изменение климата и устойчивое развитие" в рамках реализации магистерских образовательных программ  
Assessing opportunities of lesson study on classroom practices in an undergraduate science education course in Mongolia,  
Хичээлийн судалгааны арга зүйг бакалаврын сургалтанд хэрэглэх боломжийг байгаль шинжлэл дидактикийн хичээл дээр туршин үнэлсэн нь  
МБИС-ийн 2013-2015 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
Гар сарвууны хөгжил болон анхаарал, ой тогтоолын хөгжлиййг дэмжих боломж  
Боловсролын үнэлгээний нэр томьёоны асуудалд  
МУБИС-ийн биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа  
БНСУ-ын ерөнхий боловсролын төсвийн бүрдүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
АНУ-ын ерөнхий боловсролын төсвийн тогтолцоо  
Оюутны бие даалтын ажлыг зохион байгуулахад технологийн карт ашиглах нь  
経済的生活困窮児童に対する就学保障措置に関する学校での実態と課題 ―事例校における調査を通して―  
---------------
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 80 81
>>