Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШИЙН НОМ. БИЕИЙН ТАМИР-II

Зохиогч: Л. Уртнасан Хэвлүүлсэн газар: Бест колор интернэшнл ХХК-д эхийг бэлтгэж, "Содпресс" ХХК-д хэвлэв.

БАГШИЙН НОМ. БИЕИЙН ТАМИР-I

Зохиогч: Л. Уртнасан Хэвлүүлсэн газар: Аз хур ХХК-д эхийг бэлтгэж Экимто ХХК-д хэвлэсэн

БАГАЧУУДЫН ХӨГЖИМТ ГИМНАСТИК

Зохиогч: Т. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар:

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИМТ ГИМНАСТИК (гарын авлага)

Зохиогч: Т. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм хэвлэлийн компани

ХҮҮХДЭД СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зохиогч: Т. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар: МУБИС-ийн хэвлэх цех

Тестийн сан

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт Тэнгэр

Тестийн сан

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

"English for Technology students" Б.Сувдмаа

Зохиогч: Ү. Цэцэгням Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх цех

Newspaper articles for translation practice

Зохиогч: Ү. Цэцэгням Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх цех

Source and target texts for translation analysis

Зохиогч: Ү. Цэцэгням Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх цех

Theory of Modern English

Зохиогч: Ү. Цэцэгням Хэвлүүлсэн газар: GUB Printing

Математикийн хичээлд ардын тоглоомыг хэрэглэх нь

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

Сургуулийн өмнөх боловсролын аргазүйн шинэчлэлийн зарим асуудал

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

Ажиглалтын дэвтэр

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт Тэнгэр

Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: "BCI" ХЭВЛЭЛИЙН КОМПАНИ

Хүүхдийн хөгжилд шагайн тоглоомын үзүүлэх нөлөөлөл

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт тэнгэр

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил төлөвшил

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт Тэнгэр

Бага насны хүүхдийн наадах монгол ардын тоглоом

Зохиогч: Т. Гэрэлтуяа Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

"Англи хэл" ОБДА-ын эмхэтгэл

Зохиогч: Ц. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар:

.Русский язык

Зохиогч: Ц. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм ХК

Дээд боловсрол. Мэргэжлийн чиглэл: "Сургуулийн өмнөх нөсны хүүхдийн багш"

Зохиогч: Ц. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 63 64
>>