Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн өмнөх боловсролын аргазүйн шинэчлэлийн зарим асуудал

Зохиогч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар: Урлах эрдэм

Хэвлүүлсэн огноо: 2007/05/28

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Гэрэлтуяа