Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил төлөвшил

Зохиогч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн талаар эрдэмтдийн дэвшүүлсэн үзэл, онолыг судлан боловсруулалт хийхээс нөлөөлөх хүчин зүйлийг гаргасан.

Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт Тэнгэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/04/08

Хуудасний тоо: 126

Түлхүүр үг: #хүүхэд #хөгжил #төлөвшил #сургалт

Бүтээл нэмсэн:Т.Гэрэлтуяа