Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тестийн сан

Зохиогч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран зохиогч: [Б.Баяржаргал:11.DPP120],[А.Оюунбилэг:11.DPP080]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: хичээл нэр бүрийн сэдэю болон батлах шалгалт авах тестийн хураангуй

Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт Тэнгэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/02/28

Хуудасний тоо: 54

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Гэрэлтуяа