Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зурагзүйн дадлага ажлууд

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

"Байрзүйн үндэстэй зурагзүй" дадлага ажил-1

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг

Газарзүйн хичээлийн тест

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

Зурагзүйн хичээлийн тест

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

Газарзүйн хээрийн дадлага ажил-1

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: "ШИДЭТ ӨНГӨ" хэвлэлийн газар

Газарзүйн дасгал ажил-1

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: "КИТАБ" хэвлэлийн газар

"Байрзүйн үндэстэй зурагзүй" дадлага ажил

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг Групп

Байрзүйн үндэстэй зурагзүй

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг

“A Guide to Mongolia”

Зохиогч: М. Булганцэцэг Хэвлүүлсэн газар: "Улаанбаатар" принтинг ХХК

Физик VIII анги. Багшийн ном

Зохиогч: Ш. Жаргалсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Физик VIII анги.

Зохиогч: Ш. Жаргалсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Физик VII анги. Багшийн ном

Зохиогч: Ш. Жаргалсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар хот

Газарзүйн дасгал ажил-2

Зохиогч: . Энхжаргал Хэвлүүлсэн газар: "КИТАБ" хэвлэлийн газар

А.Нямринчингийн нэрэмжит төвийн бүсийн математикийн XIV олимпиад

Зохиогч: Б. Сандагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ, Очирпресс

Геометр 5-11 анги

Зохиогч: Б. Сандагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ

Математик 5-8

Зохиогч: Б. Сандагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ

Геометрийн сонгодог бодлогууд ба теоромууд

Зохиогч: Б. Сандагдорж Хэвлүүлсэн газар: УБ

Багшийн ном, Хүн ба Орчин III

Зохиогч: Ц. Пагмасүрэн Хэвлүүлсэн газар: "Экимто" ХХК

Хүн ба Орчин III

Зохиогч: Ц. Пагмасүрэн Хэвлүүлсэн газар: "Экимто" ХХК

Багшийн ном, Хүн ба байгаль IV

Зохиогч: Ц. Пагмасүрэн Хэвлүүлсэн газар: "Битпресс" ХХК

Хүн ба Байгаль IV

Зохиогч: Ц. Пагмасүрэн Хэвлүүлсэн газар: "Битпресс" ХХК

Хүн ба байгаль V, багшийн ном

Зохиогч: Ц. Пагмасүрэн Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг ХХК

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 63 64
>>