Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхдийн хөгжилд шагайн тоглоомын үзүүлэх нөлөөлөл

Зохиогч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Сургуулийн өмнөх боловсролын нь бага насны хүүхдийг асран хамгаалах, хөгжүүлэн төлөвшүүлэх цогц үйл ажиллагаагаар тэдний бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжин сургуульд суралцах эх суурийг нь хүүхдэд тавьж өгдөг. Иймд бага насны хүүхдийг цогцоор хөгжүүлэхэд багш, сурган хүмүүжүүлэгчид болон асран хамгаалагчид голлох  үүргийг гүйцэтгэнэ. Өнөө  үед үндэсний ухамсар сэргэж түүх, соёл, зан заншилтай холбоотой мэдээлэл, асуудлыг сэргээх ажил идэвхтэйгээр бүх шатны боловсролын байгууллагуудад хийгдэж эхэлсэн нь сайшаалтай юм. Үүнтэй уялдаж уламжлалт асуудлыг аль болох бага наснаас нь хүүхдэд зааж сурган асуудал урган гарч байна. Энэхүү гарын авлагад тоглоомыг сонгон оруулахдаа "Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт", "Сургалтын хөтөлбөр"-ийн агуулгатай зүй ёсоор нийцэж байгаа билээ.

Хэвлүүлсэн газар: Бишрэлт тэнгэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/11/21

Хуудасний тоо: 140

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Гэрэлтуяа