Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлийн судалгааны явцад багшийг үнэлэх асуудалд
МУБИС-ийн Сэтгэл судлалын тэнхимийн үйл ажиллагааны өнөөгийн онцлог , чиглэл
Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх
Төсөлт ажил хичээлийг туршсан зарим үр дүнгээс
The study on the relationship between child's ability to recieve information and the electronic resources
Уургийн β-эргэлт төрлийн хоёрдогч бүтцийн структурийн биоинформатикийн судалгаа
"Монголын нууц товчоо дахь "гэрээс" гэдэг үгийн тухай
Багш мэргэжлийн ёс зүй
"Их дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь"
“Их, дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь”
Багш ажлын байрандаа хөгжих боломж
Танхимын сургалтын орчны тухай асуудалд
Сургулийн орчинд хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх нь
Боловсролын салбар дахь бие бялдрын хүмүүжлийн тогтолцооны шинжлэх ухааны үндэслэл ба боловсронгуй болгох арга зам
Гадаадын судлаачдын боловсруулсан аргачлалыг зохицуулан хэрэглэх асуудалд
Багш боловсролын үзэл баримтлал
Тамирчдын архаг ядралтын хам шинжийг тодорхолйох нь
“Монгол Алтайн нурууны ландшафтын ялгарал”
"Хан Хэнтийн УТХГ-ын газарзүйн судалгааны тойм"
Тамирчдын тэсвэрийн чанарыг ЗСС-ийн үзүүлэлтээр нь тодорхойлох нь
Сутай уул орчмын хөрс ландшафтын хээрийн судалгааны дүнг ЗТМ-тэй харьцуулах нь
“УБ хотын газар ашиглалтын өөрчлөлтийг ЗТС болон ГМС ашиглан судалсан дүн”
Бүсийн их дээд сургуулиудад элсэгчдийн чанарыг сайжруулах нь
Суралцагчдад сурах арга барил төлөвшүүлэх нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>