Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаадын судлаачдын боловсруулсан аргачлалыг зохицуулан хэрэглэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: "Монголын сэтгэл судлаачдын өмнө тулгамдаж буй зарим асуудал" эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-06-13

Илтгэлийн хураангуй:

ГАДААДЫН СУДЛААЧДЫН БОЛОВСРУУЛСАН АРГАЧЛАЛЫГ

ЗОХИЦУУЛАН ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛД

 

дэд проф. Б.Туяа (МУБИС, БСС, Сэтгэл судлалын тэнхим)

2013.06.13

 

Хураангүй

Илтгэлд гадаадын судлаачдын боловсруулсан аргачлалыг зохицуулан хэрэглэх ажлын онцлог, энэ чиглэлээр Монголын судлаачдын хийсэн ажлын тойм, Германы сэтгэл зүйч Р.Амтхауэрын “Оюун ухааны бүтцийг оношлох тестийг (Intelligenz Struktur Test,  I-S-T) зохицуулан хэрэглэсэн туршлага, Монголын сэтгэц оношилгооны салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг тоймлон тусгасан болно.

 

Түлхүүр үгИлтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Туяа