Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уургийн β-эргэлт төрлийн хоёрдогч бүтцийн структурийн биоинформатикийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Залуу судлаачдын “Хүрэл тогоот” эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Батхишиг

Хамтран илтгэгч: [Д.Мөнх-Эрдэнэ:07.EID050]

Илтгэсэн огноо: 2010-10-15

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ судалгааны ажлын хүрээнд 18 уургийн 3 хэмжээст орон зайн бүтцийн мэдээлэллийг уургийн өгөгдлийн сангаас авч, DSSP программаар хоёрдогч бүтцийн тооцоолол хийж β-эргэлтүүдийн голын хоёр аминхүчлийн φ,ψ өнцгүүдийг Matlab дээр бичсэн программаар тодорхойлон ангилалт хийв.  Эдгээр β-эргэлтийн нэг эргэлтэд оногдох спиралийн тэнхлэг дагуух шилжилт буюу алхам (P), нэг эргэлтэд оногдох амин хүчлийн тоо (n),

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #β-багц #HELFIT. #DSSP #β-эргэлт #α-хеликс

Хавсаргасан файл:

Уургийн β-эргэлт.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Д.Батхишиг