Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Монголын нууц товчоо дахь "гэрээс" гэдэг үгийн тухай

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн хөгжил-Боловсролын шинэчлэлд

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-17

Илтгэлийн хураангуй: Уран зохиолын ноён оргилын нэг Монголын нууц товчоо зохиолын тухай. "Гэрээс" нэгэн үгийн тухай.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #гэрээс

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул