Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургулийн орчинд хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн ЭШ-ний хурал

Илтгэгч:  Б. Цэнджав

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-05

Илтгэлийн хураангуй: 1.Оршил

2.Судалгааны үе шат
3.Дүгнэлт

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #эерэг арга #хэрэглэх #алахм 1.2.3.4.5.6

Илтгэл нэмсэн: Б. Цэнджав