Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш боловсролын үзэл баримтлал

Илтгэсэн хурлын нэр: багш боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэл

Илтгэгч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран илтгэгч: [Ц.Бурмаа:01.ELM010]

Илтгэсэн огноо: 2014-01-13

Илтгэлийн хураангуй:

Багш боловсролын үзэл баримтлалыг үр дүнд суурилан боловсруулсан бөгөөд энэхүү үзэл баримтлал олон олон хэрэгжиж буй багш боловсролын үзэл баримтлалтай хэрхэн дүйж байгааг харьцуулсан болоод нөхцөл байдлын  судалгааны материалд тулгуурлан гаргасан.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Бямбацэрэн