Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын салбар дахь бие бялдрын хүмүүжлийн тогтолцооны шинжлэх ухааны үндэслэл ба боловсронгуй болгох арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: Спортын дунд сургуулиас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Л. Уртнасан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-10-20

Илтгэлийн хураангуй: Цэцэрлэг болон дунд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хүрээнд хийгдэж буй шинэчлэлийн асуудлууд, түүнд биеийн тамирын багшийн гүйцэигэх үүргийг авч үзсэн.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

urtaa_btds@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Л. Уртнасан