Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй

Хэвлэлийн нэр: Архангайн Багшийн сургуулийн ЕЭТ-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-12

Хуудас дугаар: 53-55

Өгүүллийн хураангуй: Хүүхэд бол аав, ээж гэр бүлдээ амин эрдэнэ болсон голомт залгах үр хүүхэд нь байдаг бол улс орны хувьд ирээдүйн хөгжлийн үндэс суурь нь болж байдаг.  Аливаа улсын хөгжил дэвшил, зогсонги байдал нь тухайн улсын залуусын хүсэл эрмэлзэлтэй шууд холбоотой.  ирээдүйгээ бодсон улс оро нь зарцуулж байгаа цаг хугацаа, энерги, хөрөнгө мөнгөнийхөө ихээхэн хэсгийг маргаашийн томчууд болох хүүхдийн хүмүүжилд зарцуулдаг байх нь чухал. Манай улс боловсролыг тэргүүлэх салбар болгосон орнуудын нэг бөгөөд  хүүхэд залуу үеийг сургах, хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх ажлыг цогц үйл ажиллагаагаар зохион байгуулахыг "Боловсролын үндэсний хөтөлбөр"төө тусган баталгаажуулсан билээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид