Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр
Их тооны хуулийн нэгэн хэрэглээ
Санамсаргүй хэмжигдхүүний дарааллын нийлэлтийн төрлүүд
Хугацаан цувааны хазайлт ба завсрын компонентуудыг хасах, үнэлэх
“Сонгодог бүжгийн дасгалууд үсрэлтэнд нөлөөлөх нь”
“Бялдаржуулах төвд хичээллэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судалсан байдал”
Augmented Reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)
Онлайн сургалтанд оролцогч талуудын судалгаа
ХБШ-ийн ангийн оюутнуудын химийн хэл эзэмшсэн байдалд хийсэн судалгаа
---------------
<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20
>>