Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын ургамлын аймаг

Удирдагч: Э.Ганболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Баянмөнх:M.BI09]

Захиалагч: ШУА

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1.11111111111111E+19

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-30

Товч тайлбар:

монгол орны ургамлын аймгийн цуврал бүтээлийн 1р ботийн зохиогчийн эх бэлтгэсний дээр 14а хэвлэгдсэн.