Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын үндэс

Зохиогч:  Р.Намжилдагва

Хамтран зохиогч: [Ч.Байгалмаа:E.EM03]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Багш боловсрол хөтөлбөрийн заавал судлах хичээлийн цөм  агуулга бөгөөд багш мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудад зориулсан онол, арга зүйн ойлголт, үзэл санаа, бие даан болон хамтран гүйцэтгэх дасгал, даалгаврыг багтаасан болно. 

Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо Принтинг

Хэвлүүлсэн огноо: 2018/11/19

Хуудасний тоо: 256

Түлхүүр үг: #боловсролын мөн чанар #боловсролын онол #ТХБ #НТБ #орчин үеийн хандлага #Дэлхийн түүх #тогтолцоо #Боловсрол #Монголын боловсролын түүх #үзэл баримтлал


Бүтээл нэмсэн:Р.Намжилдагва