Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Webquest, түүнийг сургалтад хэрэглэх зөвлөмж

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Webquest-ийг сургалтад ашиглах аргачлал, зөвлөмж, жишээг багтаасан.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009/06/10

Хуудасний тоо: 32

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Бадамсүрэн