Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголчуудын түүх, соёл

Зохиогч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Монголын түүх, соёл хичээлийн агуулгаар хийсэн дасгал, даалгавар

Хэвлүүлсэн газар: Битпресс

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/01/19

Хуудасний тоо: 13 х.х

Түлхүүр үг: #соёл #түүх #Монголчууд


Бүтээл нэмсэн:Ч.Бадамсүрэн