Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Сургалтын цахим хэрэглэглэхүүн боловсруулах.

Хэвлүүлсэн газар: АР-Буман үсэг хэвлэх үйлдвэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/11/20

Хуудасний тоо: 84

Түлхүүр үг: #цахим хэрэглэгдэхүүн #онол


Бүтээл нэмсэн:Д. Эрдэнэтуяа