Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
How has Action Research Supported Education Reform in Mongolia Over The Past Two Decades?
Максимальная порядковая статистика и одно её применение
Some Results and Issues of ICT in education Sector of Mongolia
Интернэт маркетинг ба цахим худалдаа, түүний орчин үеийн чиг хандлага
Some Problems of Creating an Electronic textbook
Applications of Wavelets to Estimation of Optimal Hedging
- Монгол хөзөр үйчүүрийн зургийн дүрслэлийн онцлог
АНГЛИ ХЭЛ СУРАХ ЯВЦАД ОЮУТАНД ТОХИОЛДДОГ БЭРХШЭЭЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ НЬ
- Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо: олон нийтийн санаа бодол, хандлага
“Шинэ зууны Монгол багшийн загварын нэгэн хувилбар”
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаагаар суралцагчдын гадаад хэлний чадварыг сайжруулах нь
Enhancing ELT through extracurricular activities
"Харилцах дэвтэр"-ийг гадаад хэлний сургалтад ашиглахын ач холбогдол
МУБИС-д суралцаж буй оюутан-багшийн ёс зүйн төлөвшлийн өнөөгийн байдал
On Some Problems Quaternion algebra
Монгол дээлийн зохион бүтээлт хэрэглээ ач холбогдол
Study of high level archery athlete strength development
БАГШИЙН МХТ-ИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИЛ, НЭЭЛТТЭЙ БОЛОМЖ
Хичээлийн судалгаа хийснээр багш хөгжих нь
“Virtual University”
"Дизайны сургалтын зарим асуудалд"
---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>