Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүндрүүлэгчтэй дасгалаар бие даан хичээллэх арга зүй

Зохиогч:  Ш.Энхбүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүндрүүлэгчтэй дасгалыг гүйцэтгэхдээ спорт заал, талбай, байгалийн хүчин зүйлийг ашиглан, тусгай төхөөрөмж шаардахгүйгээр хийж болдог төдийгүй, өөрийн биеийн жинг хүндрүүлэгч болгон ашиглаж болдог. Иймээс бие даан гэр бүлийн хүрээнд хичээллэх бүрэн боломжтой спортын төрөл гэж үзээд залуус та бүхнийг гарын доорх материал  /гантель, штанг, туухай болон төрөл бүрийн хүндрүүлэгч /ашиглан бие даан хичээллэж эрүүл мэндээ бэхжүүлэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх талаар зөвлөмж боловсрууллаа.

Хэвлүүлсэн газар: Орхон аймаг

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/12

Хуудасний тоо: 2,5 хх

Түлхүүр үг: #дасгал #гантель #хөдөлгөөн #штанг #хүндрүүлэгч #гүйцэтгэл #нөлөөлөл #давталт


Бүтээл нэмсэн:Ш.Энхбүрэн