Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ОРЧУУЛГЫН ЗАРИМ АСУУДЛААС
шинэ зууны багшийн хөгжил
хүний зан байдлыг илэрхийлсэн англи,монгол өвөрмөц хэлцийн утгын дүйцлийг харьцуулсан нь
Багшийн хөгжилд хувийн чадамжууд нөлөөлөх нь
Математикийн ухааны хичээлийн орчин сургалтын үр дүнд нөлөөлөх нь
Математикийн боловсролыг сурах, сургах орчны онолын үндэс
МХТ-ийг сургалтад ашиглах
Монгол улс дахь боловсролын хөрөнгө оруулалтыг өгөөжийн шинжилгээний аргаар судалсан үр дүн
Монголын макро эдийн засгийн одоо ба ирээдүй
Instructional enhancement to Improve students' reading abilities
Физикийн сургалтын орчин /Завхан аймгийн жишээн дээр /
Суралцагчдын физик сурахад хандах хандлагыг хэмжих туршилт судалгаа
Анги дахь харилцан яриа ба суралцагчийн суралцахуй
Хээ Угалзны дүрслэлд цаг хугацаа билэгдэл болох нь
Бүх нийтээрээ бичиг үсэгтэн болоход багшийн сургуулийн гүйцэтгэсэн үүрэг
Биеийн тамирын боловсрол, спортын дасгалжуулалтын онол, арга зүйн хөгжил
Биеийн тамирын боловсрол, спортын дасгалжуулалтын онол, арга зүйн хөгжил
Жирэмслэлтийн урьдчилан сэргийлэх аргуудын хэрэглээний байдыг үнэлэх нь
Оюутнуудын стресс тайлах аргуудын хэрэглээний байдалд зүн шинжилгээ хийх нь
Тамирчдын эмийн зохистой хэрэглээг үнэлэх нь
чанартай боловсрол өнөөгийн зорилго
ББМД сургалтын уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
Орон нутгийн их дээд сургуульд элсэгчдийн онцлог
---------------
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>