Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн оюутны ЭШ-ний хурал

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Оролцсон огноо: 4/10/2017 12:00:00 AM

Суралцхуйд тулгамдаж буй асуудал оюутны ЭШ-ний хурал

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Оролцсон огноо: 3/15/2017 12:00:00 AM

Багш мэргэжлийн дадлагын тулгамдсан асуудал, шийдэл

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Оролцсон огноо: 11/10/2018 12:00:00 AM

Англиар хэн сайн илтгэх вэ

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 12/6/2017 12:00:00 AM

Student Oral & Poster Presentation Competition

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 12/6/2016 12:00:00 AM

МУБИС-НХУС шилдэг ЭШ өгүүлэл

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 12/23/2016 12:00:00 AM

НХУС-Спорт өдөрлөг

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 11/19/2016 12:00:00 AM

Жагсаалын тэмцээн

Зохиогч: Ш.Энхбүрэн Оролцсон огноо: 11/30/2015 12:00:00 AM

Багшлах ур чадварын олимпиад, 2013

Зохиогч: Ц.Пагмасүрэн Оролцсон огноо: 4/8/2013 12:00:00 AM

Багшлах ур чадварын олимпиад

Зохиогч: Ц.Пагмасүрэн Оролцсон огноо: 3/27/2015 12:00:00 AM

Багш нарын баярын тэмцээн

Зохиогч: Ж.Ариунболд Оролцсон огноо: 10/4/2014 12:00:00 AM

Уралдаан тэмцээний

Зохиогч: Д.Цэдэвсүрэн Оролцсон огноо: 5/26/2015 12:00:00 AM

Магистрант докторантурын шилдэг өгүүлэл шалгаруулалт ШУТИС

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 4/17/2015 12:00:00 AM

НХУС-ийн шилдэг өгүүлэл шалгаруулалт

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Оролцсон огноо: 12/26/2014 12:00:00 AM

МУБИС-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Зохиогч: Х.Нармандах Оролцсон огноо: 4/4/2015 12:00:00 AM

МУБИС-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Зохиогч: Х.Нармандах Оролцсон огноо: 3/21/2015 12:00:00 AM

Багш нарын баярын аварга шалгаруулах тэмцээн

Зохиогч: Х.Нармандах Оролцсон огноо: 9/28/2014 12:00:00 AM

Багш нарын баярын аварга шалгаруулах тэмцээн

Зохиогч: Х.Нармандах Оролцсон огноо: 9/27/2014 12:00:00 AM

СӨБС-ийн 2 курсын оюутнуудын дунд

Зохиогч: Ч.Аззаяа Оролцсон огноо: 5/18/2015 12:00:00 AM

сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээн волейболын төрөл

Зохиогч: Ч.Аззаяа Оролцсон огноо: 4/4/2015 12:00:00 AM

сургуулийн намрын тэмцээн волейболын төрөл

Зохиогч: Ч.Аззаяа Оролцсон огноо: 9/27/2014 12:00:00 AM

Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Зохиогч: Б.Чинзориг Оролцсон огноо: 5/14/2015 12:00:00 AM