Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
НХУС-ийн шилдэг өгүүлэл шалгаруулалт

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Оролцсон огноо: 2014-12-26

Уралдаан, тэмцээний төрөл: Сургуулийн

Уралдаан тэмцээний зэрэглэл: Зохион байгуулсан

Товч тайлбар: НХУС-ийн шилдэг өгүүлэл шалгаруулалт МУБИС

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Уралдаан тэмцээн нэмсэн: О.Мягмарсүрэн