Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СУРГАЛТЫН ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” АНХДУГААР УРАЛДААН

Зохиогч:   Т.Мөнхзул

Хамтран оролцогч: [Г.Пунсалпаамуу:M.BI04]

Оролцсон огноо: 2014-09-30

Уралдаан, тэмцээний төрөл: Сургуулийн

Уралдаан тэмцээний зэрэглэл: Зохион байгуулсан

Товч тайлбар:

МУБИС  багш нарынхаа дунд анх удаа сургалтын үйл ажиллагааг Мэдээлэл харилцааны технологиор дэмжиж, сургалтын арга зүйг хөгжүүлэх зорилго бүхий  “Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй” сэдэвт анхдугаар уралдааныг зохион байгуулсан билээ. Шалгаруулалт 2014 оны 9-р сарын 30-нд амжилттай болж энэхүү уралдаанд шалгарсан МУБИС-ийн нийт 18 багшийн цахим бүтээлээс  шилдэгүүдийг тодруулж мөнгөн шагналаар урамшуулсан билээ.
Шалгаруулалтын үеэр багш нар бүтээлээ танилцуулахаас гадна бусад багш нарын бүтээлийн танилцуулга, ашигласан технологи, арга зүй зэргийг сонирхож, туршлага харилцан солилцож  байлаа. 
http://msue.edu.mn/index.php?module=menu&cmd=content&id=1274&menu_id=121

 

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Уралдаан тэмцээн нэмсэн: Т.Мөнхзул