Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Student Oral & Poster Presentation Competition

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: Ц. Энхээ

Оролцсон огноо: 2016-12-06

Уралдаан, тэмцээний төрөл: Сургуулийн

Уралдаан тэмцээний зэрэглэл: Зохион байгуулсан

Товч тайлбар: өа

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Уралдаан тэмцээн нэмсэн: О.Мягмарсүрэн