Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төсөл

Удирдагч: Төслийн удирдагч

Хэрэгжүүлэгч баг: Төслийн захиалагч

Захиалагч: Төслийн захиалагч

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-05-26

Товч тайлбар:

Хийгдсэн ажил, төслийн тухай товч тайлбар *

Хавсаргасан файл: