Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалтын тест

Удирдагч: Т.Ганбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Э.Мөнхбат:E.EM08],[Л.Мөнхтуяа:M.MS04],[Б.Золзаяа:M.MS03]

Захиалагч: БМДИ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 15000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-05-01

Товч тайлбар:

Багшаар ажиллах эрхийн шалгалтын Сурган, Сэтгэл судал, Мэргэжлийн дидактикийн 3600 тест боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллалаа. 

Сурган, Мэргэжлийн дидактикийн 340 тест боловсруулан хүлээлгэн өглөө  

Хавсаргасан файл: