Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн орчин дахь охидын эрүүл ахуйн менежмент

Удирдагч: Д.Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Цогзолмаа:?.OL03],[Д.Эрдэнэчулуун:E.PS04],[Д.Базарваань:E.EM09],[О.Жаргалсайхан:E.SW07]

Захиалагч: НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-12-31

Товч тайлбар:

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр 2015 оны 08-12-р сарын хугацаанд "Сургуулийн орчин дахь охидын эрүүл ахуйн менежмент" судалгааны төслийг хэрэгжүүллээ. Төслийн хүрээнд ЕБС-ийн дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүд, тэдний эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн нөхцөл, хүүхдэд үзүүлж буй үйлчилгээ, тулгарч буй саад бэрхшээл болон дотуур байрын багш нарын ажил үйлчилгээний онцлог, мэргэжлийн бэлтгэл, цаашдын хэрэгцээ зэргийг судалж шинжиллээ. 

Хавсаргасан файл: