Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
1.5.10 дах жилдээ ажиллаж буй биологийн багш нараас авах мэргэжлийн шалгалтын тест боловсруулах

Удирдагч: Ц.Пагмасүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [П.Эрдэнэтүшиг:M.BI14],[Ч.Сувдцэцэг:M.BI13],[Т.Баянмөнх:M.BI09]

Захиалагч: БМДИ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-03-29

Товч тайлбар:

1, 5, 10 дах жилдээ багшилж буй биологийн багш нарын үндсэн сургалтын шалгалтад зориулж Биологийн тэнхмийн багш нартай хамтран биологийни шинжлэх ухаанаар 400, биологи дидактикийн чиглэлээр 600 тест боловсруулан хүлээлгэн өглөө 

Хавсаргасан файл: