Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол-Өвөр монголын БИС-ийн хамтарсан Байгаль, түүхийн жимээр сэдэвт эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөл

Удирдагч: Ж. Батбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ө.Амгалан:H.HI14],[Т.Туяачимэг:H.SC15],[Э.Гэрэлт-Од:H.SC06],[М.Одмандах:H.LJ05],[А. Оюунтунгалаг:T.ML03],[Н. Долгорсүрэн:10.DEM160],[Т.Мөнхзул:M.BI11],[Н.Түвшинлхагва:P.ME06],[Ш.Энхбүрэн:A.AG07],[Ү.Пүрэвжав:M.CH05],[Г.Нэргүйбаатар :K.ES10],[О.Тунгалаг:E.PS08],[А.Амгалан:M.GE07]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-12-11

Товч тайлбар:

МУБИС- Өвөр монголын БИС-ийн хамтарсан "Байгаль, түүхийн жимээр" сэдэвт эрдэм шинжилгээ, судалгааны төслийн хүрээнд 2015 оны 12 сарын 11-12 сарын 18-ы хооронд МУБИС-ийн ТНУС, МБУС, УБТС, БС, БоСС-ийн 12 багш Өвөр монголын Хөх хот, Ордос, Хянган хошууны нутаг дахь байгаль, түүхийн дурсгалт газрууд, музейгаар аялснаас гадна БИС дээр ажиллаж, сургуулийн үйл ажиллагаа, номын сантай танилцан мэргэжлийн багш нартай туршлагаа солилцов. 

Хавсаргасан файл: