Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уран сайхны эх ба танин мэдэхүй

Зохиогч: Т. Энхтуяа Хэвлүүлсэн газар: МУБИС-ийн ЭШБ

Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын сорил

Зохиогч: Ц. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Архангай Буман үсэг

Эх судлал, найруулгазүй

Зохиогч: Д. Оюун Хэвлүүлсэн газар:

Орчин цагийн монгол хэл

Зохиогч: Ц. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Архангай буман үсэг

Монгол хэл бичиг уран зохиолын дидактик

Зохиогч: Ц. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Архангай Буман үсэг

Цагаан толгой заах арга

Зохиогч: Ц. Оюунчимэг Хэвлүүлсэн газар: Архангай Буман үсэг

Орчин цагийн монгол хэл

Зохиогч: Д. Оюун Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан сургах арга зүй

Зохиогч: Г. Нэргүйбаатар Хэвлүүлсэн газар: архангай аймаг

15-НЫ САР

Зохиогч: А. Нэргүй Хэвлүүлсэн газар:

"Уран сайхны эх дэх орон зайн дүрслэл"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Дундад зууны дорно дахины уран зохиол

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Зохиомж

Зохиогч: А. Нэргүй Хэвлүүлсэн газар:

"Орчуулгын уран зохиол"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

"Цагаан толгой заах арга"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

"Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын дидактик"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

"Орчин цагийн монгол хэл"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Биофизикийн удиртгал

Зохиогч: Д. Мөнх-Эрдэнэ Хэвлүүлсэн газар: "СОЁМБО" принтинг

Бага боловсролын цахим сан, Цуврал 1, 2, 3

Зохиогч: Б. Түмэнцэцэг Хэвлүүлсэн газар: East LLC

Цагаан толгой хичээлээр бие даан гүйцэтгэх дадлага ажил

Зохиогч: Л. Нарангэрэл Хэвлүүлсэн газар: улаанбаатар

Үг судлал хичээлийн дадлага ажлын гарын авлага

Зохиогч: Б. Эрдэнэтуул Хэвлүүлсэн газар: Архангай, Сургуулийн хэвлэх цех

"Орчин цагийн онол аргазүйн зөвлөмж"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

"Уран зохиолын хичээлээр мэдлэг, чадварыг шалгах тест"

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Эх зохион найруулах аргад суралцахуй

Зохиогч: Б. Эрдэнэтуул Хэвлүүлсэн газар: Архангай, Сургуулийн хэвлэх цех

Бага боловсролын дидактик

Зохиогч: Л. Цэрэннадмид Хэвлүүлсэн газар: Архангай, Буман үсэг

---------------
<<
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 63 64
>>