Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ESP teachers role: Improving student's speaking skill (MUST)

Илтгэсэн хурлын нэр: English language teaching to University Students (MUST)

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч: Мөнх-Ундар

Илтгэсэн огноо: 2017-01-20

Илтгэлийн хураангуй: gh

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн