Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
лекц хичээлийн өнөөгийн төлөв байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л. Нарангэрэл