Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Адилтгал, зүйрлэлийг ашиглан яриа бичгийн чадварыг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Архангай аймаг дахь Багшийн сургууль

Илтгэгч:  Д.Нарантуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-06

Илтгэлийн хураангуй: Суралцагчдын яриа болон бичгийн чадварыг хөгжүүлэх, үгийн баялагийг нэмэгдүүлэх арга замыг танилцуулах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #ярих чадвар #арга зам

Илтгэл нэмсэн: Д.Нарантуяа