Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн багшийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүмүүнлэгийн ухааны сургаотын арга зүйн асуудал

Илтгэгч:  М.Хишиг-Ундрах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

          ЕБС-ийн багшийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилт болон Монгол, Орос, АНУ-ийн багшийн ёс зүйн дүрмийн адил болон ялгаатай талуудыг харьцуулан  авч үзсэн судалгааны дүнгээс танилцуулна.