Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
MS Excel Системийн Macro Ашиглан Алгоритм Хичээлийн Хэрэглэгдэхүүн Боловсруулж Туршсан Үр Дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик, компьютерийн ухаан онол арга зүй -2015

Илтгэгч:  Г.Ганбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

Mэдээллийн технологийн эрин үед хүн бүр хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхахыг эрмэлзэх болсон ба сургалтанд мультимедиа технологийг ашигласан дуу, дүрс бичлэг, интерактив хэрэглэгдэхүүн, цахим хэрэглэгдэхүүн зэргийг ашиглан сургалтыг дэлгэрүүлэх нь ихээхэн ач холбогдолтой зүйл бөгөөд МУБИС-ийн сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл бүх хичээлүүдийн сургалтын хөтөлбөр, материал хэрэглэгдэхүүнүүд шинэчлэгдэж байна. Үүнтэй холбогдуулан МУБИС-МБУС –д элсэн орсон I курсын оюутнуудад алгоритм хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулж сургалтанд хэрэглэх нь зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэхүү өгүүлэлд Алгоритм хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг MS excel программын Macro ашиглан хэд хэдэн туршилт загваруудыг боловсруулсан болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

g.ganbayar_0224@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Г.Ганбаяр