Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
6 настай суралцагчийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн ЭШ-ний хуралд

Илтгэгч:  Б. Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Бие бялдар эрүүл мэндийн хувьд бэлтгэгдсэн байдал

Өөртөө үйлчилэх чадвартай байна
                      Гараа угаах, бие дааж бие засах, хувцасаа өмсөх тайлах, хооллох
Унтах хооллох амрах, тоглох цагийг ямар нэгэн хэмжээгээр баримтална. Хөдөлгөөний эвсэлтэй байна.
                      Алхах, гүйх, харайх, авирах, шидэх, гэх мэт.
Аюулгүй байдлын талаар анхны ойлголт мэдэгдэхүүнтэй байна.
                     Зам хөндлөн гарах таних тэмдэг таних 101,102,103 дугаарыг мэдэх, амьтанаас болгоомжлох гэх мэт

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Чулуун-Эрдэнэ