Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: СУРГУУЛИЙН ЭШХ

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч: Тэнхимийн баг

Илтгэсэн огноо: 2014-04-03

Илтгэлийн хураангуй: Цагаан толгойн дадлагын чанарыг сайжруулах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар