Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын Математикчдын Нийгэмлэгийн Хурал

Илтгэгч:  Ч.Зоригт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-03-25

Илтгэлийн хураангуй:  

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Зоригт