Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
багшийн ёс зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн эш-ний хурал

Илтгэгч:  Ц.Очирбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-11

Илтгэлийн хураангуй: багшийн ёс зүй ямар байх талаар......

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Очирбат