Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Pragmatic methods of teaching

Илтгэсэн хурлын нэр: The 3rd Annual International Conference “Some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages"Mongolian University of Sciences

Илтгэгч:  З.Баярчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-05

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #constructivist approach #Web-based Inquiry Science Environment #Fostering Communities of Learning #teaching-learning

Илтгэл нэмсэн: З.Баярчимэг