Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны багшийн хөгжил

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Л.Батжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-09

Илтгэлийн хураангуй: Шинэ зууны багш ажлын байран хэрхэн хөгжиж болох талаар.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л.Батжаргал